Regulamin korzystania ze strony internetowej

Regulamin użytkowania

 1. Wprowadzenie
  1.1 Niniejsze warunki regulują korzystanie z naszej strony internetowej.
  1.2 Korzystając z naszej strony internetowej, akceptujesz te warunki w całości;
  odpowiednio, jeśli nie zgadzasz się z niniejszymi warunkami lub jakąkolwiek częścią
  niniejszy regulamin, nie wolno korzystać z naszej strony internetowej.
  1.3 Jeśli zarejestrujesz się na naszej stronie internetowej, prześlij dowolne materiały na naszą stronę internetową lub użyj
  którejkolwiek z naszych usług internetowych, poprosimy Cię o wyraźną zgodę na te warunki
  i warunki.
 2. Informacja o prawach autorskich
  2.1
  Prawa autorskie (c) 5 lat od pierwszej publikacji China Sourcing Agents International
  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
  2.2 Z zastrzeżeniem wyraźnych postanowień niniejszego regulaminu:
  (A) wraz z naszymi licencjodawcami posiadamy i kontrolujemy wszystkie prawa autorskie i
  inne prawa własności intelektualnej w naszej witrynie i materiały na naszej
  Strona internetowa; oraz
  (B) wszystkie prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej w naszej witrynie internetowej
  a materiały na naszej stronie internetowej są zastrzeżone.
 3. Zezwolenie na korzystanie ze strony internetowej
  3.1
  Możesz:
  (A) przeglądać strony z naszego serwisu w przeglądarce internetowej;
  (B) pobierać strony z naszej strony internetowej do buforowania w przeglądarce internetowej;
  (C) drukować strony z naszej witryny do własnego użytku osobistego i niekomercyjnego, pod warunkiem, że takie drukowanie nie jest systematyczne lub nadmierne;
  (D) przesyłaj strumieniowo pliki audio i wideo z naszej strony internetowej za pomocą odtwarzacza multimedialnego
  na naszej stronie internetowej; oraz
  (E) korzystania z usług naszego serwisu internetowego za pomocą przeglądarki internetowej,
  z zastrzeżeniem innych postanowień niniejszych warunków.
  3.2 Z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych w sekcji 3.1 lub w innych postanowieniach niniejszych
  regulamin, nie wolno pobierać żadnych materiałów z naszej strony internetowej
  lub zapisz takie materiały na swoim komputerze.
  3.3 Możesz korzystać z naszej strony internetowej wyłącznie do własnych celów osobistych i biznesowych;
  nie wolno korzystać z naszej strony internetowej do żadnych innych celów.
  3.4 Z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych w niniejszych warunkach, nie wolno ci
  edytować lub w inny sposób modyfikować jakichkolwiek materiałów na naszej stronie internetowej.
  3.5 Jeśli nie jesteś właścicielem lub nie kontrolujesz odpowiednich praw do materiałów, nie możesz:
  (A) ponownie opublikować materiał z naszej strony internetowej (w tym ponowne opublikowanie na innym)
  Strona internetowa);
  (B) sprzedawać, wypożyczać lub udzielać sublicencji na materiały z naszej strony internetowej;
  (C) pokazywać publicznie dowolny materiał z naszej strony internetowej;
  (D) wykorzystywać materiały z naszej strony internetowej w celach komercyjnych; lub
  (E) rozpowszechniać materiały z naszej strony internetowej.
  3.6 Niezależnie od sekcji 3.5, możesz redystrybuować nasz biuletyn w formie drukowanej i
  w formie elektronicznej dowolnej osobie.
  3.7 Zastrzegamy sobie prawo do zawieszenia lub ograniczenia dostępu do naszej strony internetowej, do obszarów
  naszej stronie internetowej i/lub funkcjonalności na naszej stronie internetowej. Możemy na przykład
  zawiesić dostęp do serwisu podczas konserwacji serwera lub aktualizacji
  Strona internetowa. Nie wolno omijać, omijać ani próbować obchodzić lub
  obejść, wszelkie środki ograniczające dostęp na stronie internetowej.
 4. Niewłaściwe korzystanie ze strony internetowej
  4.1
  Nie wolno:
  (A) korzystać z naszej witryny w jakikolwiek sposób lub podejmować jakichkolwiek działań, które powodują lub mogą
  spowodować uszkodzenie strony internetowej lub pogorszenie jej działania,
  dostępność, dostępność, integralność lub bezpieczeństwo strony internetowej;
  (B) korzystać z naszej strony internetowej w sposób niezgodny z prawem, niezgodny z prawem, oszukańczy lub
  szkodliwe lub w związku z jakimikolwiek niezgodnymi z prawem, nielegalnymi, oszukańczymi lub
  szkodliwy cel lub działanie;
  (C) włamać się lub w inny sposób manipulować naszą witryną;
  (D) sondować, skanować lub testować podatność naszej witryny bez naszego
  pozwolenie;
  (E) obejść wszelkie systemy lub procesy uwierzytelniania lub bezpieczeństwa w lub
  odnoszące się do naszej strony internetowej;
  (fa) korzystać z naszej strony internetowej w celu kopiowania, przechowywania, hostowania, przesyłania, wysyłania, używania, publikowania lub
  rozpowszechniać jakichkolwiek materiałów, które składają się z (lub są powiązane) z jakimkolwiek oprogramowaniem szpiegującym,
  wirus komputerowy, koń trojański, robak, rejestrator naciśnięć klawiszy, rootkit lub inne
  złośliwe oprogramowanie komputerowe;
  (G) nakładać nieuzasadnione duże obciążenie na zasoby naszej strony internetowej (w tym
  przepustowość, pojemność pamięci i zdolność przetwarzania);
  (H) odszyfrować lub odszyfrować wszelkie komunikaty wysyłane przez lub do naszej strony internetowej
  bez naszej zgody;
  (I) prowadzić systematyczne lub zautomatyzowane działania związane z gromadzeniem danych,
  (w tym między innymi skrobanie, eksploracja danych, ekstrakcja danych i
  zbieranie danych) na lub w związku z naszą stroną internetową bez naszego wyraźnego
  pisemna zgoda;
  (jot) uzyskać dostęp lub w inny sposób wejść w interakcję z naszą witryną za pomocą dowolnego robota, pająka lub
  inne zautomatyzowane środki, z wyjątkiem korzystania z wyszukiwarki
  indeksowanie;
  (K) korzystać z naszej strony internetowej z wyjątkiem korzystania z naszych publicznych interfejsów;
  (L) naruszać dyrektyw zawartych w pliku robots.txt dla naszej strony internetowej;
  (M) wykorzystywać dane zebrane z naszej strony internetowej do wszelkich działań marketingu bezpośredniego;
  (m.in. marketing e-mailowy, marketing SMS-owy,
  telemarketing i mailing bezpośredni); lub
  (n) robić wszystkiego, co zakłóca normalne korzystanie z naszej witryny.
  4.2 Nie wolno wykorzystywać danych zebranych z naszej strony internetowej do kontaktu z osobami,
  firmy lub inne osoby lub podmioty.
  4.3 Musisz upewnić się, że wszystkie informacje, które przekazujesz nam za pośrednictwem naszego
  strona internetowa lub w odniesieniu do naszej strony internetowej jest prawdziwa, dokładna, aktualna, kompletna i
  niewprowadzające w błąd.
 5. Rejestracja i konta
  5.1
  Możesz zarejestrować konto w naszej witrynie, wypełniając i
  przesłanie formularza rejestracji konta na naszej stronie internetowej i kliknięcie przycisku
  link weryfikacyjny w e-mailu, który strona wyśle ​​do Ciebie.
  5.2 Nie możesz zezwalać żadnej innej osobie na korzystanie z Twojego konta w celu uzyskania dostępu do
  stronie internetowej.
  5.3 Musisz niezwłocznie powiadomić nas na piśmie, jeśli dowiesz się o jakichkolwiek
  nieautoryzowane użycie Twojego konta.
  5.4 Nie możesz korzystać z konta innej osoby, aby uzyskać dostęp do witryny, chyba że
  masz na to wyraźne pozwolenie tej osoby.
 6. Dane logowania użytkownika
  6.1
  Jeśli zarejestrujesz konto w naszej witrynie, zostaniesz poproszony o wybranie
  identyfikator użytkownika i hasło.
  6.2 Twoja nazwa użytkownika nie może wprowadzać w błąd i musi być zgodna z treścią
  zasady określone w sekcji 9; nie możesz używać swojego konta lub identyfikatora użytkownika do lub w
  związek z podszywaniem się pod jakąkolwiek osobę.
  6.3 Musisz zachować swoje hasło w tajemnicy.
  6.4 Musisz niezwłocznie powiadomić nas na piśmie, jeśli dowiesz się o jakichkolwiek
  ujawnienie Twojego hasła.
  6.5 Ponosisz odpowiedzialność za wszelkie działania na naszej stronie wynikające z jakiejkolwiek awarii
  zachować poufność hasła i może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za wszelkie straty
  wynikające z takiej awarii.
 7. Anulowanie i zawieszenie konta
  7.1
  Możemy:
  (A) zawiesić swoje konto;
  (B) anulować swoje konto; i / lub
  (C) edytować dane swojego konta,
  w dowolnym momencie, według naszego wyłącznego uznania, z powiadomieniem lub bez powiadomienia.
  7.2 Zazwyczaj anulujemy konto, jeśli pozostaje nieużywane przez ciągły okres
  48 miesięcy.
  7.3 Możesz anulować swoje konto na naszej stronie internetowej za pomocą panelu zarządzania kontem
  na stronie internetowej.
 8. Nasze prawa do korzystania z Twoich treści
  8.1
  W niniejszym regulaminie „Twoja treść” oznacza wszystkie dzieła i materiały
  (w tym bez ograniczeń komentarze, tekst, grafika, obrazy, dźwięk
  materiały, materiały wideo, materiały audiowizualne i pliki), które przesyłasz
  nam lub naszej stronie internetowej w celu publikacji, przetwarzania lub przesyłania za pośrednictwem naszego
  stronie internetowej.
  8.2 Udzielasz nam ogólnoświatowej, nieodwołalnej, niewyłącznej, bezpłatnej licencji
  używać, powielać, przechowywać, dostosowywać, publikować, tłumaczyć i rozpowszechniać Twoje treści
  we wszelkich istniejących lub przyszłych mediach.
  8.3 Udzielasz nam prawa do udzielania sublicencji na prawa licencjonowane zgodnie z sekcją 8.2.
  8.4 Udzielasz nam prawa do wytoczenia powództwa o naruszenie praw
  licencjonowane zgodnie z sekcją 8.2.
  8.5 Niniejszym zrzekasz się maksymalnie wszystkich swoich autorskich praw osobistych do treści
  zakres dozwolony przez obowiązujące prawo; i gwarantujesz i oświadczasz, że wszystko
  inne autorskie prawa osobiste do Twoich treści zostały zniesione w maksymalnym stopniu
  dozwolone przez obowiązujące prawo.
  8.6 Możesz edytować swoje treści w zakresie dozwolonym za pomocą edycji
  funkcjonalność udostępniona na naszej stronie internetowej.
  8.7 Bez uszczerbku dla naszych innych praw wynikających z niniejszych warunków, jeśli:
  naruszać w jakikolwiek sposób któregokolwiek z postanowień niniejszych warunków lub jeśli my
  uzasadnione podejrzenie, że naruszyłeś niniejsze warunki w jakimkolwiek
  sposób, możemy usuwać, cofać publikację lub edytować dowolne lub wszystkie Twoje treści.
 9. Zasady dotyczące Twoich treści
  9.1
  Gwarantujesz i oświadczasz, że Twoje treści będą zgodne z tymi warunkami
  i warunki.
  9.2 Twoje treści nie mogą być nielegalne ani niezgodne z prawem, nie mogą naruszać niczyich
  prawa i nie może być w stanie wywołać powództwa przeciwko komukolwiek
  osoba (w każdym przypadku w dowolnej jurysdykcji i zgodnie z obowiązującym prawem).
  9.3 Twoje treści i wykorzystanie Twoich treści przez nas zgodnie z tymi
  regulaminu, nie może:
  (A) być zniesławiające lub złośliwie fałszywe;
  (B) być obsceniczne lub nieprzyzwoite;
  (C) naruszać jakichkolwiek praw autorskich, autorskich praw osobistych, praw do baz danych, praw do znaków towarowych,
  prawo do wzoru, prawo do przenoszenia lub inne prawo własności intelektualnej;
  (D) naruszać prawa do poufności, prawa do prywatności lub prawa wynikającego z danych
  prawo ochrony;
  (E) stanowią niedbałą poradę lub zawierają jakiekolwiek niedbałe oświadczenie;
  (fa) stanowią podżeganie do popełnienia przestępstwa, pouczenia dla
  popełnienie przestępstwa lub propagowanie działalności przestępczej;
  (G) obrażać jakiegokolwiek sądu lub naruszać jakiegokolwiek orzeczenia sądowego;
  (H) naruszać przepisy dotyczące nienawiści rasowej lub religijnej lub dyskryminacji;
  (I) być bluźnierczy;
  (jot) naruszać ustawodawstwo dotyczące tajemnic urzędowych;
  (K) naruszać jakichkolwiek zobowiązań umownych wobec jakiejkolwiek osoby;
  (L) przedstawiać przemoc w sposób wyraźny, obrazowy lub nieuzasadniony;
  (M) zawierać treści pornograficznych, lubieżnych, dwuznacznych lub o charakterze jednoznacznie seksualnym;
  (n) być nieprawdziwe, fałszywe, niedokładne lub wprowadzające w błąd;
  (O) składać się z instrukcji, porad lub innych informacji, które:
  może być podjęty i może, jeśli zostanie podjęty, spowodować chorobę, obrażenia lub
  śmierć lub jakakolwiek inna strata lub uszkodzenie;
  (P) stanowią spam;
  (Q) być obraźliwym, zwodniczym, oszukańczym, grożącym, obraźliwym, nękającym,
  antyspołeczne, groźne, nienawistne, dyskryminujące lub podżegające; lub
  (R) powodować irytację, niedogodność lub niepotrzebny niepokój u jakiejkolwiek osoby.
 10. Ograniczone gwarancje
  10.1
  My nie gwarantuje ani nie reprezentują:
  (A) kompletność lub dokładność informacji publikowanych na naszej stronie
  stronie internetowej;
  (B) czy materiał na stronie jest aktualny;
  (C) że serwis będzie działał bez zarzutu; lub
  (D) że witryna lub jakakolwiek usługa w witrynie pozostanie dostępna.
  10.2 Zastrzegamy sobie prawo do przerwania lub zmiany niektórych lub wszystkich naszych usług internetowych,
  i zaprzestać publikowania naszej strony internetowej w dowolnym momencie według naszego wyłącznego uznania bez
  zawiadomienie lub wyjaśnienie; i z wyjątkiem przypadków wyraźnie przewidzianych inaczej w
  niniejszych warunków, nie przysługuje Ci żadne odszkodowanie lub
  inne płatności po zaprzestaniu lub zmianie jakichkolwiek usług serwisu,
  lub jeśli przestaniemy publikować witrynę.
  10.3 W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo i z zastrzeżeniem sekcji
  11.1, wyłączamy wszelkie oświadczenia i gwarancje dotyczące przedmiotu
  w odniesieniu do niniejszych warunków, naszej strony internetowej i korzystania z naszej strony internetowej.
 11. Ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności
  11.1
  Nic w tych warunkach będzie:
  (A) ograniczyć lub wykluczyć jakąkolwiek odpowiedzialność za śmierć lub obrażenia ciała wynikające z:
  niedbalstwo;
  (B) ograniczać lub wykluczać jakiejkolwiek odpowiedzialności za oszustwa lub świadome wprowadzenie w błąd;
  (C) ograniczyć wszelkie zobowiązania w jakikolwiek sposób, który nie jest dozwolony na mocy obowiązujących
  prawo; lub
  (D) wykluczają wszelkie zobowiązania, których nie można wykluczyć zgodnie z obowiązującym prawem.
  11.2 Ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności określone w niniejszej Sekcji 11 i
  gdzie indziej w niniejszych warunkach:
  (A) podlegają postanowieniom sekcji 11.1; i
  (B) regulują wszystkie zobowiązania wynikające z niniejszych warunków lub powiązanych
  do przedmiotu niniejszych warunków, w tym zobowiązań
  wynikające z umowy, czynu niedozwolonego (w tym zaniedbania) oraz za naruszenie
  obowiązek ustawowy, z wyjątkiem przypadków wyraźnie przewidzianych inaczej w
  niniejszy regulamin.
  11.3 W zakresie, w jakim nasza strona internetowa oraz informacje i usługi na naszej
  strony są udostępniane bezpłatnie, nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub
  uszkodzenia dowolnego rodzaju.
  11.4 Nie ponosimy wobec Ciebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty wynikające z jakiegokolwiek zdarzenia
  lub zdarzenia poza naszą uzasadnioną kontrolą.
  11.5 Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty biznesowe, w tym
  (bez ograniczeń) utratę lub uszkodzenie zysków, dochodów, przychodów, użytkowania,
  produkcja, przewidywane oszczędności, biznes, kontrakty, możliwości handlowe
  lub dobrej woli.
  11.6 Nie ponosimy wobec Ciebie odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie jakichkolwiek danych,
  bazy danych lub oprogramowania.
  11.7 Nie ponosimy wobec Ciebie odpowiedzialności za jakiekolwiek szczególne, pośrednie lub wtórne
  utratę lub uszkodzenie.
  11.8 Akceptujesz, że mamy interes w ograniczeniu osobistej odpowiedzialności naszego
  funkcjonariuszy i pracowników, a mając na uwadze ten interes, potwierdzasz
  że jesteśmy podmiotem z ograniczoną odpowiedzialnością; zgadzasz się, że nie przyniesiesz żadnych
  domagać się osobiście przeciwko naszym funkcjonariuszom lub pracownikom z tytułu jakichkolwiek strat
  cierpisz w związku z witryną lub niniejszymi warunkami (ten
  nie będzie oczywiście ograniczać ani wyłączać odpowiedzialności podmiotu z ograniczoną odpowiedzialnością”
  za działania i zaniechania naszych funkcjonariuszy i pracowników).
 12. Naruszenie tych zasad i warunków
  12.1
  Bez uszczerbku dla naszych innych praw wynikających z niniejszych warunków, jeśli:
  naruszać niniejsze warunki w jakikolwiek sposób lub jeśli mamy uzasadnione podejrzenia;
  że naruszyłeś niniejsze warunki w jakikolwiek sposób, możemy:
  (A) wysłać jedno lub więcej formalnych ostrzeżeń;
  (B) tymczasowo zawiesić dostęp do naszej strony internetowej;
  (C) na stałe zabronić Ci dostępu do naszej strony internetowej;
  (D) zablokować komputerom korzystającym z Twojego adresu IP dostęp do naszej strony internetowej;
  (E) skontaktuj się z dowolnym lub wszystkimi dostawcami usług internetowych i poproś o to
  blokują dostęp do naszej strony internetowej;
  (fa) wszcząć przeciwko tobie postępowanie sądowe, czy to z powodu naruszenia umowy, czy
  Inaczej; i/lub
  (G) zawiesić lub usunąć swoje konto w naszej witrynie.
  12.2 Gdy zawieszamy, zabraniamy lub blokujemy Twój dostęp do naszej witryny lub części
  naszej stronie internetowej, nie wolno podejmować żadnych działań w celu obejścia takiego zawieszenia lub
  zakaz lub blokowanie (w tym bez ograniczeń tworzenie i/lub używanie
  inne konto).
 13. Zmiana
  13.1 Od czasu do czasu możemy zmieniać niniejsze warunki.
  13.2 Zmienione warunki mają zastosowanie do korzystania z naszej strony internetowej od:
  datę publikacji zmienionego regulaminu na stronie internetowej,
  i niniejszym zrzekasz się wszelkich praw, o których możesz zostać powiadomiony lub
  wyrazić zgodę na zmiany niniejszych warunków.
  13.3 Jeśli wyraziłeś wyraźną zgodę na niniejsze warunki, my
  poprosi o wyraźną zgodę na każdą zmianę niniejszych warunków i
  warunki; a jeśli nie wyrazisz wyraźnej zgody na poprawiony
  warunki w określonym przez nas okresie, wyłączymy lub
  usunąć swoje konto w witrynie i musisz zaprzestać korzystania z witryny.
 14. Cesja
  14.1 Niniejszym zgadzasz się, że możemy dokonać cesji, przeniesienia, podzlecenia lub w inny sposób
  zająć się naszymi prawami i/lub obowiązkami wynikającymi z niniejszych warunków.
  14.2 Nie możesz bez naszej uprzedniej pisemnej zgody cedować, przenosić, podzlecać
  lub w inny sposób zająć się jakimikolwiek swoimi prawami i/lub obowiązkami wynikającymi z tych
  Regulamin.
 15. Rozdzielność
  15.1 Jeżeli postanowienie niniejszego regulaminu zostanie ustalone przez jakikolwiek sąd lub
  inny właściwy organ za niezgodne z prawem i/lub niewykonalne,
  przepisy pozostaną w mocy.
  15.2 Jeśli jakiekolwiek niezgodne z prawem i/lub niewykonalne postanowienie niniejszych warunków
  byłaby zgodna z prawem lub wykonalna, gdyby część z nich została usunięta, ta część będzie
  uznane za usunięte, a pozostała część postanowienia będzie nadal obowiązywać.
 16. Prawa stron trzecich
  16.1
  Umowa na podstawie niniejszych warunków jest dla nas i dla Ciebie
  korzyści i nie ma na celu przynosić korzyści ani być egzekwowalne przez jakąkolwiek osobę trzecią.
  16.2 Wykonywanie praw stron wynikających z umowy na niniejszych warunkach oraz
  warunki nie wymagają zgody osób trzecich.
 17. Całość umowy
  17.1
  Z zastrzeżeniem punktu 11.1, niniejsze warunki, wraz z naszymi
  Polityka prywatności i plików cookies, będzie stanowić całość porozumienia pomiędzy Tobą
  i nas w związku z korzystaniem z naszej strony internetowej i zastępuje wszystkie poprzednie
  umowy między Tobą a nami w związku z korzystaniem z naszej strony internetowej.
 18. Prawo i jurysdykcja
  18.1
  Niniejsze warunki podlegają i będą interpretowane zgodnie z
  z prawem Hongkongu.
  18.2 Wszelkie spory dotyczące niniejszych warunków podlegają
  wyłączna jurysdykcja sądów Hongkongu.
 19. Informacje ustawowe i regulacyjne
  19.1
  Jesteśmy zarejestrowani w Rejestrze Spółek (Hongkong); możesz znaleźć
  internetową wersję rejestru pod adresem https://www.icris.cr.gov.hk/csci/, a nasz
  numer rejestracyjny to 2871085.
  19.2 Podlegamy Rozporządzeniu w sprawie spółek z Hongkongu, które jest nadzorowane przez
  Ustawa zasadnicza Hongkongu.
  19.3 Jesteśmy zarejestrowani jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z firmą handlową w Hongkongu
  i podlegają ustawie zasadniczej w Hongkongu, którą można znaleźć na
  https://www.basiclaw.gov.hk/en/basiclaw/index.html.
  19.4 Zapisujemy się do Kodeksu Postępowania: Rozdział 622 Ustawy Hongkongu,
  z którymi można się zapoznać drogą elektroniczną pod adresem
  https://www.elegislation.gov.hk/hk/cap622.
 20. Nasze szczegóły
  20.1
  Ta strona internetowa jest własnością i jest obsługiwana przez Electric Mobility Limited.
  20.2 Jesteśmy zarejestrowani w Hongkongu pod numerem rejestracyjnym 2871085, a nasz
  siedziba znajduje się pod adresem Flat /RM 510, 5/F, Wayson Commercial Building, 28
  Connaught Road West, SheungWan, Hongkong.
  20.3 Nasze główne miejsce prowadzenia działalności znajduje się w Flat /RM 510, 5/F, Wayson Commercial
  Budynek, 28 Connaught Road West, SheungWan, Hongkong.
  20.4 Możesz skontaktować się z nami:
  (A) pocztą na podany powyżej adres pocztowy;
  (B) za pomocą formularza kontaktowego na naszej stronie internetowej; lub
  (C) pocztą elektroniczną, korzystając z adresu e-mail opublikowanego na naszej stronie internetowej.

Przewiń na górę
błąd: Zawartość jest chroniona !!